Bibliotēka

Darba laiks

Otrdiena, trešdiena, piektdiena:
7:45 - 8:15,
garajos starpbrīžos,
13:30 - 14:30.

Ceturtdiena:
7:45 - 8:15,
15:00 - 16:00.