Latviešu valodas nedēļa

Latviešu valodas nedēļa.

 

Jau par tradīciju ir kļuvis tas, ka reizi gadā mūsu skolā tiek rīkota latviešu valodas nedēļa. Tās mērķis attīstīt skolēnu izziņas un radošo aktivitāti, rosināt izzināt Latvijas literāro un kultūrvēsturisko mantojumu, pilnveidot latviešu valodas praktisko pielietojumu.

Šajā nedēļā skolēniem piedāvāja daudzveidīgas aktivitātes. Nedēļas garumā viņiem tika dota iespēja pārbaudīt sava prāta asumu, skaidrojot frazeoloģismus un minot mīklas.

11.oktobrī skolas zālē audzēkņi pulcējās pasākumā „Tikšanās tvaika noskaņās”. Kopā ar dzejnieci un atdzejotāju I.Brūveri-Darulieni, kā arī komponistu M.Lasmani, klātesošie iejutās dzejas un mūzikas pasaulē. Tā veidojās priekšstats par valodas bagātību un vārda spēku. Indras tēvam, dzejniekam P.Brūverim, piemita valodjūtības spējas, kuras Indra ir pārmantojusi. Viņas dzejā vārds skan, vibrē, lido, iedvesmo, sajūsmina, iepriecina, rosina ikdienišķajā saskatīt tās vērtības, kuras nepieciešamas cilvēka pilnvērtīgai dzīvei.

Pasākums noritēja pozitīvā gaisotnē, ko radīja mākslinieku neviltotais sirdsmīļums. Protams, tika lūgti autogrāfi un rasta iespēja visiem kopā piedalīties fotosesijā.

Dzejas stunda 2.klasē noritēja 12.oktobrī, 4.-5.klases skolēni izdziedāja latviešu tautasdziesmas, kā arī iepazinās ar latviešu rakstnieku darbiem, bet 7.-8.klases skolēni mērojās spēkiem olimpiādē. 3.klases audzēkņi piedalījās spēlē „Valodas labirinti”.

13.oktobrī 4.-5.klases bērniem netradicionāla mācību stunda noritēja Raiņa un Aspazijas mājā, bet 8.-9.klases skolēniem A.Čaka muzejā.

Paldies visiem nedēļas dalībniekiem.

 

Latviešu valodas skolotāja

Valentīna Greiškāne