Vēstures mācību stundas muzejā

6.septembrī 8.- 9. klases skolēni devas mācību ekskursijā uz Daugavas muzeju Doles salā. Bijušās Doles muižas teritorijā ir izvietotas vairākas senlaicīgas ēkas, kas veido seno zvejnieku sētu, kur var apskatīt zvejas rīkus, aprīkojumu, kā agrāk Doles salā dzīvojuši zvejnieki, bet pašā muižas ēkā iekārtots muzejs, kur var iepazīt cilvēku dzīvi Daugavas krastos no senatnes līdz mūsdienām.

Skolēni ar lielu interesi skatīja tikko 4.septembrī atvērto jauno ekspozīciju, kas stāsta par kaujām pie Mazās Juglas 1917.gada 1.- 2. septembrī. Ir pagājuši 100 gadi kopš šīm leģendārajām kaujām, kurās latviešu strēlnieki parādīja lielu varonību un izturību cīņās ar desmitreiz lielāku vācu pārspēku. Izstādē daudz dažādu karavīru piederumu, ieroču, kuri ir atrasti kauju vietās. Te varēja visu ar rokām aptausīt, paņemt  šauteni, uzvilkt šineli, uzlikt galvā bruņucepuri, pacelt 30 kg smago aizsargvairogu. Strēlnieku cīņas bieži vien tiek romantizētas, bet šī izstāde liek aizdomāties par kara šausmām, par cilvēka dzīvības vērtību.

Par Mazās Juglas kauju apmēriem liecina daudzie karavīru apbedījumi Salaspils, Ikšķiles, Ropažu novados – gan vācu, gan krievu, gan latviešu karavīri, jo te vairs nav ne ienaidnieku, bet visi kritušie. Netālu no Sauriešiem Tēraudos ir Brāļu kapi, kur centrālajā daļā apbedīti 188 vācu karavīri, bet kapu kreisajā malā – 213 karavīri no Sibīrijas strēlnieku divīzijas un latviešu strēlnieki no Valmieras pulka. Skolēniem likās neparasti tāds kapu izkārtojums.

Vēstures stundas ārpus mācību klases ir ļoti vērtīgas, jo vēstures notikumi atdzīvojas, ir emocijas, izjūtas, pārdomas. Ceru, ka arī šī ekskursija skolēniem bija vērtīga.

Vēstures skolotāja Anita Martinsone