Informējam vecākus, kuru bērni stāv rindā Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē, ka ir iespēja apmeklēt Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādi jau no š.g. 25.marta, izdarot izmaiņas līdz 20.martam tīmekļvietnē www.e-pakalpojumi.lv vai Stopiņu Novada dome, 1.stāvā, 6.kabinetā.