“Par aktīvām skolām”

Apsveicu, Stopiņu pamatskolas saimi – skolēnus un skolotājus ar iegūto SERTIFIKĀTU par 2018./2019.m.g dalību projektā “Par aktīvām skolām”.
Novēlu, lai mums veicas nākamajā mācību gadā!
sporta skolotāja Sanita Tauriņa