ESF projekts ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr.8.3.2.2/16/I/001 STEM un vides joma. Nodarbību cikls fizikā 6.-9. Klasēm”

Divu gadu garumā Stopiņu pamātskolā tika veikts ESF projekts ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr.8.3.2.2/16/I/001 STEM un vides joma. Nodarbību cikls fizikā 6.-9. Klasēm”. Strādāja projektā fizikas skolotāja Gaļina Gerasimova.
Projekta mērķi:
1. Attīstīt vēlmi zināt vairāk par dabaszinībām. Pasaules veidošas izzināšanu..
2. Gūt jaunas zināšanas par fizikas dabas ietekmēšanu.
3. Attīstīt kritisko domāšanu un spēju argumentēt.
4. Jemācīties uzstāties publikas priekšā.
Projektā nodarbības padziļina un paplašina stundā iegūtās skolēnu zināšanas, kāpina viņu interesi par fiziku. Skolēns, kas iepazinies ar kādu parādību, centīsies dziļāk izprast tās būtību.
Projektā nodarbības radina skolēnus patstāvīgam radošam darbam, attīsta viņu iniciatīvu, skolēnu darbā ievieš pētijuma elementus, palīdz nākamās profesijas izvēlē.
Liela nozīme ir skolēnu patstāvīgajam darbam fizikas eksperimentā – šī darba forma skolēniem ir visinteresantākā. Sagatavojot eksperimentus jaunākajām klasēm , 8.-9. klašu skolnieki kļūva par pētniekiem.
Interesanta darba forma bija diskusijas. Pirmā diskusija “Izturība pret berzi” noritēja radošās spēlēs, veidā kur strīdu starp apsūdzētājiem un berzes aizsargiem atļāva tiesnesis, bet tiesu piesēdētāji nodrošināja pareizu procesa gaitu. Tas bija teatralizēta priekšstata veidā varoņu kostīmos. Šis spēles pamatā bija iedomātas situācijas elementu izmantošanu. Dažkārt tās sauc par imitējoši procesuālām spēlēm, jo to saturu bērni pārņem no apkārtējās pasaules. Tā skolnieki iepazīstas ar pareizu diskusijas gaitu, kuru izmantoja tālākās diskusijās “Liriķi un fiziķi. Mūsdienu bibliotēka: pastāvēšanas un funkcionēšanas problēmas “, “Sociālie tīkli. Vispasaules neprātība vai dzīves vajadzība”, “Elektriskās pretestības izmēģinājums. Plusi un mīnusi”, “Ķermeņa inerce ir noderīga vai kaitīga” un diskusijas “Nākotnes autotransports”.
Vislielāko interesi izsauca mācību vizītes. Pirmais projekta gads tika veltīts elektroenerģijas ražošanai, mēs apmeklējām Ķeguma elektrostaciju un Salaspils elektrostaciju . Otrais gads tika veltīts visu transporta ainu attīstībai. Mēs apmeklējām Motormuzeju, Dzelsceļa muzeju, Aviacijas muzeju, Kuģniecības muzeju un tramvaja depo.
Tika daudz fotogrāfēts, skolnieki uzrakstīja daudz atsauksmju par mācību vizītēm un mācību gada beigās mēs izveidojām izstādi.