latviesu nedela

Klases latviešu valodas nedēļa Stopiņu pamatskolā

Latviešu valodas nedēļa kļuva par neparastu piedzīvojumu 4.klases skolēniem, kuri iejutās R.Blaumaņa stāsta „Velniņi” tēlos. Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieces Anitas iedvesmoti darbinieki savas lomas tēloja ar izdomu, emocionāli un radoši. Galvenie varoņi zinātkārie velniņi, iepazīstot pasauli, draiskojas un blēņojas. Vēl ir lielāks prieks bija par skatītāju sajūsmu un skaļajiem aplausiem. Likās neticami iestudēt izrādi Lasīt tālāk…

latviesu nedela

Vēstures mācību stundas muzejā

6.septembrī 8.- 9. klases skolēni devas mācību ekskursijā uz Daugavas muzeju Doles salā. Bijušās Doles muižas teritorijā ir izvietotas vairākas senlaicīgas ēkas, kas veido seno zvejnieku sētu, kur var apskatīt zvejas rīkus, aprīkojumu, kā agrāk Doles salā dzīvojuši zvejnieki, bet pašā muižas ēkā iekārtots muzejs, kur var iepazīt cilvēku dzīvi Daugavas krastos no senatnes līdz Lasīt tālāk…