avizei

Sveicam olimpiādes „Mazais mākslinieks” dalībniekus…

Apsveicam 1. klases skolēnu Marku Barmašovu par iegūto 3. Vietu, 1. klases skolēnu Edvardu Šultu un 3. klases skolnieci Alisi Flotsku par iegūto atzinību Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē „Mazais mākslinieks”1.-3. klasēm. Liels paldies 2. klases skolniecei Alisei Voitovai un Andželikai Flotskai, 3. klases skolniecei Arinai Sirkinai par sekmīgu dalību olimpiādē. Liels paldies Lasīt tālāk…

avizei

Skatuves runas konkurss

Apsveicam 9.klases skolēnu Emīlu Tarnavski par iegūto 3. vietu un 3.klases skolnieku Artjomu Urbonas par iegūto 2.vietu Pierīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā. Liels paldies 1.klases skolniekam Serafimam Derusam, 5.klases skolniecei Nikolai Petrovai un 4.klases skolniecei Alisai Lazarevai par sekmīgu dalību konkursā. Izsakam pateicību skolotājiem Inesei Ņeustrujevai, Mārītei Briedei, Natālijai Tjutjunovai, Valentīnai Greiškānei un Oksanai Lasīt tālāk…

avizei

Klases latviešu valodas nedēļa Stopiņu pamatskolā

Latviešu valodas nedēļa kļuva par neparastu piedzīvojumu 4.klases skolēniem, kuri iejutās R.Blaumaņa stāsta „Velniņi” tēlos. Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieces Anitas iedvesmoti darbinieki savas lomas tēloja ar izdomu, emocionāli un radoši. Galvenie varoņi zinātkārie velniņi, iepazīstot pasauli, draiskojas un blēņojas. Vēl ir lielāks prieks bija par skatītāju sajūsmu un skaļajiem aplausiem. Likās neticami iestudēt izrādi Lasīt tālāk…

avizei

Vēstures mācību stundas muzejā

6.septembrī 8.- 9. klases skolēni devas mācību ekskursijā uz Daugavas muzeju Doles salā. Bijušās Doles muižas teritorijā ir izvietotas vairākas senlaicīgas ēkas, kas veido seno zvejnieku sētu, kur var apskatīt zvejas rīkus, aprīkojumu, kā agrāk Doles salā dzīvojuši zvejnieki, bet pašā muižas ēkā iekārtots muzejs, kur var iepazīt cilvēku dzīvi Daugavas krastos no senatnes līdz Lasīt tālāk…