avizei

Dienasgrāmata 2017

Stopiņu pamatskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas . Šobrīd skola darbojoties kopā ar skolēniem strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var Lasīt tālāk…

img_4185

Latviešu valodas nedēļa

Latviešu valodas nedēļa.   Jau par tradīciju ir kļuvis tas, ka reizi gadā mūsu skolā tiek rīkota latviešu valodas nedēļa. Tās mērķis attīstīt skolēnu izziņas un radošo aktivitāti, rosināt izzināt Latvijas literāro un kultūrvēsturisko mantojumu, pilnveidot latviešu valodas praktisko pielietojumu. Šajā nedēļā skolēniem piedāvāja daudzveidīgas aktivitātes. Nedēļas garumā viņiem tika dota iespēja pārbaudīt sava prāta Lasīt tālāk…