“Nodarbības latviešu valodā.”

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(Nr.8.3.2.2./16/1/001) Multidisciplinārā  jomaStopiņu pamatskola2019./2020. mācību gads 2019./2020.māc.g. 5.-6.kl. izglītojamie turpināja darboties projektā Multidisciplinārā jomā. Nodarbību mērķis- nostiprināt iegūtās zināšanas un pilnveidot prasmi tās pielietot, pārvarot…

Lasīt tālāk“Nodarbības latviešu valodā.”

“Nodarbību cikls matemātikā” STEM un vides joma

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(Nr.8.3.2.2./16/1/001) “Nodarbību cikls matemātikā 4.-7.klasēm”. Vesela gada garumā Stopiņu pamatskolā tika veikts ESF  Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) “Nodarbību cikls matemātikā” STEM un…

Lasīt tālāk“Nodarbību cikls matemātikā” STEM un vides joma

Kontakti

Stopiņu Pamatskola stopinu.pamatskola@ropazi.lv Direktore: Ginta Ozoliņa ginta.ozolina@ropazi.lv +37129132891  Pieņemšanas laiks: Pirmdien, Ceturtdien - 14:30-16:00 Direktores vietnieks izglitības jomā: Aivis Šibajevs +37122142356  Līdumnieku iela 10, Saurieši, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, LV-2118 Stopiņu Pamatskolas…

Lasīt tālākKontakti

PuMPuRS

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Stopiņu novada pašvaldība 2019.gada 22.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir…

Lasīt tālākPuMPuRS

Dokumenti

Uzņemšana 1. klasē Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Iesniegums bērna uzņemšanai Ropažu novada vispārējās izglītības iestādes 1. klasē Pamata dokumenti Stopiņu…

Lasīt tālākDokumenti

Atbalsta personāls

STOPIŅU PAMATSKOLAS ATBALSTA KOMANDAS SPECIĀLISTI Pirmsskolas izglītības iestādē Logopēde Larisa Kacko Pirmdiena, trešdiena, piektdiena +37129685860 Logopēde Sarmīte Zvirbule Ceturtdiena, piektdiena +37129352882 Izglītības psiholoģe Dace Voļska  Trešdiena +37129230822 Individuālās konsultācijas vecākiem tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta.…

Lasīt tālākAtbalsta personāls

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatne? Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas…

Lasīt tālākSīkdatnes