Pedagogi

skolotajas
Skolotāja vārds, uzvārds Mācību priekšmets
Valērija Mikute direktore
Ginta Ozoliņa direktora vietniece izglītības jomā, sports
Raivis Ubovics sports
Ilze Demčenko latviešu valoda
Valentīna Greiškāne latviešu valoda
Oksana Večkutova krievu valoda un literatūra
Irina Mamikina angļu valoda
Inesa Ņeustrujeva sākumskolas skolotāja
Natālija Tjutjunova sākumskolas skolotāja
Larisa Krasko sākumskolas skolotāja, logopēds
Gaļina Gerasimova matemātika, fizika
Katarina Vasiļjeva matemātika, informātika, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas(m)
Oksana Dudņika ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, dabaszinības
Anita Martinsone vēsture
Līga Slišāne vizuālā māksla
Dina Treide mājturība un tehnoloģijas (z)
Aija Šibajeva sociālais pedagogs
Tatjana Ļebedeva matemātika
Velta Jaunākā medmāsa