“Sportojam kopā ar tēti”

      Kopš 2010. gada septembra otrā svētdiena Latvijā ir Tēva diena. Taču Stopiņu pamatskolā ar īpašu – sporta svētku pasākumu – atzīmējam jau otro gadu.  Rudens ir īpašs gadalaiks, bet šodienas laika apstākļi mūs ļoti lutināja, lai svētki un kopā būšanas laiks izdotos.

     Pasākums, kas tika sarīkots sākumskolas skolēniem, bija īpašs, jo bērniem bija iespēja saliedēties pēc vasaras un būt kopā ar tēviem, kas spēja izbrīvēt laiku un atsaucās ( par to – LIELS PALDIES). 

     Svētkos tika piedāvātas atraktīvas stafetes un četras dažādas sportiskas aktivitātes, kurās visās svarīgi bija komandas darbs, saliedētība un draudzība. Taču sports, paliek sports, un kādam veicās mazliet labāk, taču Jūs visi, kas piedalījāties svētkos – esiet uzvarētāji, jo bijāt kopā!

     Klase, lai darbošanās notiktu bez dīkstāves, tika sadalīta 2. komandās ( klase un klase ar aprocītēm), bet Tēviem bija iespēja būt komandā, kur paša bērns, kas manuprāt, ir ļoti loģiski un pareizi, jo šis ir laiks – KOPĀ BŪŠANAI! 1. klasei – vislabāk veicās – „Riņķa danča” uzdevumā;

1. kl. ar aprocēm – uzdevumā „Krāsaini un jautri”;

2. klasei – „Riņķa dancī” un „Krāsaini un jautri” un jāatzīmē, ka tēva nopelns milzīgs, jo azarts bija liels, lai komanda/ klase nosvinētu.

2. kl. ar aprocītēm – veiksme uzdevumā „Stopiņu piramīda”;

3. klasei – arī uzdevumā „Stopiņu piramīda” veicās vislabāk;

3. kl. ar aprocītēm – stafetēs kopvērtējumā pirmā vieta un arī uzdevumā „Krāsaini un jautri” uzrādīja labus rezultātus.

4. klasei – izcils rezultāts „Jautrajā ģērbējā”

4. kl. ar aprocītēm – arī šī uzdevuma izpilde „Jautrais ģērbējs”- veicās vislabāk, salīdzinoši ar citām aktivitātēm.

     Man joprojām ir vēlme, lai sports skolā atdzimst ar jaunu elpu, lai mēs – Stopiņu pamatskola kļūstam otro gadu „Par aktīvu skolu”- sportā! Mēs visi kopā – to varam paveikt arī šogad!

ĢIMENEI – ir ļoti liela nozīme un es vēlētos, lai katrs mirklis, kad esiet kopā, kā ģimene – ir īpašs, jo laiks aizskrien ļoti ātri un bērni izaugs nemanot. Novērtējiet katru kopā būšanas laiku, jo mēs jau nezinām, cik laika mums tiek dots, kā vecākam. Esiet vairāk kopā! Rūpes, atbalsts un atbildība ir trīs vaļi, uz kuriem,  pēc Latvijas iedzīvotāju domām, balstās ģimene Latvijā. Vēlētos, lai šādi domātu arī Stopiņu pamatskolas saime – skolēni, vecāki un skolotāji. Šodien es redzēju lieliskas ģimenes!

     Paldies visiem sporta svētku dalībniekiem – skolēniem, tēviem un klašu audzinātājiem un protams mammām, kas līdzi juta un palīdzēja saviem bērniem.

Par līdzdalību tiesāšanā – savas audzināmās klases, 7.klases meitenēm – LIELS, LIELS PALDIES!

Sporta skolotāja Sanita TAURIŅA