“Nodarbības latviešu valodā.”


Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(Nr.8.3.2.2./16/1/001)

Multidisciplinārā  joma
Stopiņu pamatskola

2019./2020. mācību gads

2019./2020.māc.g. 5.-6.kl. izglītojamie turpināja darboties projektā Multidisciplinārā jomā. Nodarbību mērķis- nostiprināt iegūtās zināšanas un pilnveidot prasmi tās pielietot, pārvarot valodas barjeru.

Nodarbībās organizējām konkursus: plakātu konkurss “Latvijai pieder mana sirds,” Mārtiņdienas reklāmas konkurss, ātrlasīšanas konkurss “Valodiņa raiti tek.” Darbojās radošajās darbnīcās :”Rudentiņš- bagāts vīrs,”  “Apsveikums Latvijai svētkos.” Attālināto mācību laikā veidoja projektu” Lieldienu tradīcijas Latvijā un citās zemēs.” Šajās aktivitātēs skolēni attīstīja radošumu un izziņas interesi.

Lai pilnveidotu izglītojamo sarunvalodas prasmi un pārvarētu valodas barjeru , tika izmantotas lomu spēles un spēles: ”Intervija,” “Ideju banka,” “Izvēlies profesiju” ,”Pērku un pārdodu”, “Atrodi lieko”, “Atrodi sinonīmus un antonīmus.”

Diagnosticējošā darba rezultāti  6.klasēs un gada sasniegumi 5.klasē liecināja par dinamiku. Vēlams iesākto turpināt arī nākamajā mācību gadā

                                                                         V.Greiškāne.