“Izaicinājuma spēle” Daugavas muzejā

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020.gada 5.oktobrī 6. klases skolēni Daugavas muzejā Salaspils novadā piedalījās orientēšanās spēlē “Izaicinājuma spēle”.

Spēles mērķis – attīstīt skolēnu orientēšanās, loģiskās domāšanas un komunikācijas prasmes, kā arī spēju radoši risināt uzdevumus, strādājot komandās un meklējot kopīgo risinājumu.

Skolēni bija sadalīti 5 komandās un katra komanda izpildīja noteiktus uzdevumus! 1.vietu ieguva zēnu komanda (Roberts, Solomons, Jegors, Raimonds, Artjoms), 2.vietu – jauktā   komanda (Vladislavs, Polīna, Irina, Veronika). Visi skolēni bija ļoti aktīvi, ieinteresēti, atsaucīgi! 50 minūšu laikā visas komandas tika galā ar spēļu noteikumiem un atrada pareizas atbildes.

Ekskursijas otrā daļā skolēni  atpūtās, ēda līdzpaņemtas maizītes un spēlēja spēles.

Ekskursija palīdzēja attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, mācību starppriekšmetu saikni (latviešu valoda, vēsture, sports, dabaszinības un sociālās zinības).

6.klases klases audzinātāja Jeļena Borhova