Manas Latvijas noslēpums

     Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020.gada 8. oktobrī Stopiņu pamatskolā viesojās Rīgas pētnieku skolas pārstāvji. 8. un 9.klases  skolēni piedalījās orientēšanās spēlē “Manas Latvijas noslēpums”.
      Programma ir aizraujoša iespēja iepazīt Latviju. Skolēni bija sadalīti 2 komandās un katra komanda izpildīja noteiktus uzdevumus, spēlēja Bingo un Domino. Skolēniem bija iespēja orientēties pilsētās, iepazīst ēkas, upes, ezerus, arhitektūru, leģendas, vēsturi, pieminekļus, dabas objektus u.c. Nodarbība veidota tā, lai attīstītu komunikācijas prasmes un radītu interesi pētīt un iepazīt savas valsts vēsturi.
     Pēc aktīvās daļas notiek refleksija par atrastajām atbildēm, kā arī palīdzēja attīstīt spēju radoši risināt uzdevumus, strādājot komandās un meklējot kopīgo risinājumu.
Visiem skolēniem patika nodarbības vadītāja – jautra, ar humora izjūtu un dziļām zināšanām, viņa stāstījums bija papildināts ar interesantiem faktiem par Latvijas vēsturi un dabu.
Nodarbība palīdzēja pilnveidot zināšanas vides jautājumos, aktīvi un radoši līdzdarboties problēmu novēršanā, apgūt pētnieciskās prasmes, kas ir ļoti svarīgs  mūsdienu  mācību procesa uzdevums.

Sagatavoja klašu audzinātājas Katarina Vasiļjeva un Tatjana Ļebedeva