Darīt kopā II

22.oktobrī darbu sāka projekts ‘’Darīt kopā II’’. Tā mērķis ir veicināt un uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. un 9. klašu skolēnus par dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā / novadā.


Projekta ‘’Darīt kopā II’’ sadarbības partneri ir Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola, Viļānu vidusskola un Dekšāru pamatskola, Rīgas 19.vidusskola un Rīgas 33.vidusskola, Rīgas Imantas vidusskola un Rīgas Ostvalda vidusskola, Fr.Brīvzemnieka pamatskola un Rīgas 61.vidusskola, kā arī Ludzas 2.vidusskola.


Stopiņu skolu projektā pārstāv 9.klases audzinātāja Tatjana Ļebedeva un Ķīmijas/Bioloģijas/Ģeogrāfijas skolotāja Oksana Dudņika, kuras pašreizējā situācijā līdzdarbojas projektā attālināti, piedaloties projekta tikšanās reizēs attālināti caur Zoom sanāksmju platformu.


Jau ir notikušas vairākas šādas sanāksmes “Zoom” platformā, kas ļāva novērsties no pedagoga pienākuma būt ekrāna vienā pusē un mācīt skolēnus, bet ar citiem skolotājiem pārrunāt savas kopienas aktuālās problēmas un izaicinājumus un pašiem saprast, kas dotajā brīdī mūsu skolas bērniem ir būtiski, ārpus mācībām, un saprast kā tās risināt un kādi resursi tam ir nepieciešami – un šo palīdz atrisināt Projekta “Darīt kopā II” atbalsta personas.
Projektā bija iespēja dalīties pieredzē ar citu skolu pārstāvjiem, un piedzīvot jaunas emocijas arī attālināti, par ko ir milzīgs prieks.

Projekta ‘’Darīt kopā II’’ Stopiņu pamatskolas (2020/2021.m.g.) 9. klases skolēni izveidoja “Actionbound” aplikācijā uzdevumus priekš Ulbrokas Vidusskolas 9.klases skolēniem, ar dažādiem uzdevumiem, kuri ir saistīti ar ne tikai ar Stopiņu pamatskolu bet arī mūsu novadu, tādējādi dažādojot aktivitātes gan valodu, gan kultūras jomās.

Visas aktivitātes ir saistītas ar informācijas pārzināšanu dažādās novada un vēstures jomās, bet arī ar konkrētu uzdevumu veikšanu noteiktā vietā un uzdevumu izpildi atrodoties noteiktā lokācijas vietā.

Uzdevumu izpilde ir ar mobilā telefona palīdzību izmantojot GPS datu pārraidi.

Ja vēlies izmēģināt mūsu skolēnu radīto-noskenē QR kodu un sāc pildīt uzdevumus.

P.S. kopā 11 dažādi uzdevumi.

Izmēģini un pārbaudi savas zināšanas 🙂

Projekts tiek īstenots AR RIIMC un British Council atbalstu.