Projektu nedēļa Stopiņu pamatskolā

No 7.līdz 11.februārim Stopiņu pamatskolā bija Projektu nedēļa.

Tā ir nedēļa, kad skolā nenotika mācību stundas. Skolēni strādāja pie izvēlētās projekta tēmas. Projekts ir mācību forma, kad noteiktā laikā tiek izpētīti dažādi skolēnus interesējoši jautājumi, veikts kāds darbs ar noteiktu mērķi, izdarīti secinājumi. Projekts vienmēr noslēdzas ar prezentāciju par paveikto.

4.klases projekta tēma bija “Latvijas kanons “

Skolēni sadalījās grupās, un katra grupa izvelējās savu nosaukumu, emblēmu un devīzi. 1.grupa  gatavoja projektu par skulptūru, 2.grupa – par literatūru, 3.grupa izvēlējās vizuālo mākslu, 4.grupa gatavoja informāciju par arhitektūru, 5.grupa – par mūziku.

Nedēļas garumā 4.klases skolēni aktīvi un ar interesi meklēja informāciju par savu izvēlēto tēmu, apkopoja un taisīja prezentācijas.

8.marts  tika veltīts projektu prezentācijai un aizstāvēšanai.

Šī gada projektu darbu kvalitāte ir laba, projektu nedēļu vērtējam kā izdevušos. Skolēnu darbi tika vērtēti gan pēc satura, gan noformējuma, gan mākas prezentēt to.

4.klases klases audzinātāja Natālija Tjutjunova

7.klases projekta tēma bija “Pieprasītākās profesijas Latvijā- profesiju ceļvedis”.

Skolēni sadalījās grupās, un katra grupa izvelējās sevi interesējošu profesiju, kā arī sadalīja pienākumus savas grupas iekšienē:  vieni vāca un analizēja informāciju par profesiju, otri rakstīja tekstu, trešie veica noformēšanu prezentācijai programmā PowerPoint.

Klases tēmas ietvaros katrā grupa ar projekta vadītājas – klases audzinātājas  palīdzību noteica darba mērķi un uzdevumus.

7.klases skolēni uzzināja daudz jaunās informācijas par tādām profesijām, ka pavārs, celtnieks, arhitekts, vides dizaineris, horeogrāfs, ārsts, kosmetologs, programmētājs, skolotājs – profesiju vēsturi, pamatpienākumus, kur   var iegūt profesiju un karjeras iespējas.

15.februāris tika veltīts projektu prezentācijai. Projektu aizstāvēšanu vērtēja objektīva komisija – skolas direktore un direktores vietnieks izglītības jomā.

Šī gada projektu darbu kvalitāte ir laba, projektu nedēļu vērtējam kā izdevušos. Skolēnu darbi tika vērtēti gan pēc satura, gan noformējuma, gan mākas prezentēt to.

7.klases audzinātāja Jeļena Borhova

PROJEKTS 8. A KLASĒ “Mākslas stili un dzīvā daba”

Vizuālās mākslas nodarbībās 8. a klase projekta nedēļā izstrādāja apjomīgu darbu, kura mērķis bija padziļināti izpētīt  14 dažādus mākslas stilus, māksliniekus un viņu radošās izpausmes.

·        Skolēnu radošais darbs tika izstrādāts izpētot mākslas stilus, kā arī iepazīstot interesantas dzīvās dabas formas.

·        Lai attēlotu dažādus mākslas stilus, izmantoju dabas formas, piemēram – kukaiņus.

·        Audzēkņiem piedāvāju pārveidot dzīvās dabas formas kādā no raksturīgajiem mākslas stiliem.