Latvijas Nacionālās vēstures muzeja nodarbība 7.klasei  “Viduslaiku bruņinieki”

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2022.gada 26.aprīlī 7.klases skolēni piedalījās Latvijas Nacionālās vēstures muzeja nodarbībā “Viduslaiku bruņinieki”.

Nodarbības mērķis bija palīdzēt 7.klases skolēniem  izprast viduslaiku bruņniecības kārtas dzīvesveidu un vērtības, atpazīt un novērtēt šo laika periodu raksturojošās līdz mūsdienām saglabātās vēstures liecības, kā arī veicināt vēlmi izzināt viduslaiku vēstures vērtības savā pilsētā, novadā un arī ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas, tādējādi papildinot un nostiprinot skolā apgūto par viduslaikiem Livonijā un Eiropā.

Skolēni bija sadalīti četrās komandās. Klausoties muzeja gida stāstījumā un pētot oriģinālās bruņu detaļas un ieročus, skolēni iepazina lietiskos vēstures avotus, izvērtēja, kādas viduslaikiem raksturīgas vērtības ir aktuālas arī mūsdienās.

Nodarbības noslēgumā katra skolēnu grupa izpētīja savas komandas vairogu – krāsu, zīmējumu, detaļas. 

Skolēni bija ieinteresēti, aktīvi, uzmanīgi klausīja gida stāstījumu un skatījās bruņinieku ieročus un bruņas. 

Nodarbība bija piemērota pamatskolas klašu skolēniem, īpaši 7. klašu skolēniem, mācību priekšmetā “Latvijas un pasaules vēsture” apgūstot tematus “Sabiedrība viduslaikos” un “Krusta kari un Livonija”.

Sagatavoja 7.klases klases audzinātāja Jeļena Borhova