Profilaktiskajs darbs ar nepilngadīgajiem

Aprīlī ar interesantām lekcijām Stopiņu pamatskolā viesojās Garkalnes novada domes speciāliste profilaktiskajā darbā ar nepilngadīgajiem Karīna Mālniece.

Karīna Mālniece stāstīja un aicināja 2.-9.klases skolēnus uz diskusiju  par dažādām aktuālām tēmām, tādām kā skolēna pienākumi, tiesības, atbildība, Administratīvā un kriminālā atbildība, atkarības, cieņa.

Skolas sociālais pedagogs Jeļena Borhova