Pārgājiens  “Iepazīstot novada dabu”

2022.gada 18.maijā 5.-7.klases skolēni kopā ar skolotājām O.Dudniku, N.Hotenovu, L.Slišāni , D.Butuli un J.Borhovu devās pārgājienā “Iepazīstot novada dabu” uz Sauriešu karjeru. Ļoti paveicas ar laiku, bija saulainā brīnišķīgā diena!

Pārgājiena laikā skolēni apguva ugunskura kurināšanas prasmes un cepa desiņas. Kopā spēlēja spēles un bija dažādas sportiskas aktivitātes. Meitenes paradīja savas dziedāšanas un dejošanas talantus.

Ejot prom, visu sakārtojām.

Noguruši, bet priecīgi atgriezāmies skolā! Ar lielu vēlmi šo gribam ievest kā skolas tradīciju!

7.klases klases audzinātāja J.Borhova