Muzikāli literārs vakars “Es pārmetu vārdu laipu”

Dzejas dienas Stopiņu pagastā jau vairākus gadus tiek rīkotas dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās, ciematā Līči.

Arī šogad, 12.septembrī Pētera Brūvera dzimto māju pagalmā, norisinājās muzikāli literārs vakars “Es pārmetu vārdu laipu”, kas pulcināja draugus, novada iedzīvotājus, skolotājus un skolēnus.

Šajā vakarā uzstājās gan Pēterbērni –  Pētera Brūvera meitas Zane un Indra,  kā arī mazbērni Helmuts Alberts, Aleksandrs, Andris Mīkols, gan viesi – Austrasbērni no Rīgas Vitas Dambes vadībā.

Neskatoties uz vēso vakaru, klātesošo sirdis sildīja dzejnieka literārais mantojums un omulīgā atmosfēra.

J.Borhova