Skolotāju diena

Sveicam skolotājus Skolotāju dienā!

30.septembrī Stopiņu pamatskola atzīmēja Skolotāju dienu. Šīs dienas ietvaros īpaši tiek uzsvērta skolotāju svarīgā lomaizglītības kvalitātes un zināšanu nodrošināšanā, attieksmju veidošanā, kā arī vērtību uzstādīšanā.

No paša rīta skolēni ar puķēm un saldumiem pateica paldies skolotājiem par viņu darbu, izturību, palīdzību, atbalstu!

9.klases skolēni varēja iejusties skolotāja lomā un izjust, kā tas ir, kad vajag tikt galā ar bērniem, kuri ne vienmēr ir paklausīgi,  kad vajag  izdarīt tā, lai skolēniem mācību stundās nebūtu garlaicīgi un lai viņi ar prieku ieklausītos skolotāja vārdos.

            Īpaši sagatavotas stundas bija arī skolotājiem, kurus vadīja 8.klases skolēni. Ar pārbaudes darbiem  veiksmīgi tika galā visi jaunie “skolēni”.

Arī skolēniem bija uzdevums pēc bērnības fotogrāfijām atpazīt skolotāju! Ne visiem izdevās atklāt šīs līdzības fotogrāfijās.

Liels paldies 8.un 9.klasēm par palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā! 

DV audzināšanas jomā J.Borhova