Stopiņu pamatskolas 9.klases iesvētības

20.oktobrī norisinājās jauks pasākums 9.klasēm  –  „iesvētības 9.klasē”.

Kādreiz, ļoti sen, 2014.gadā piedzimās  1.klase. Noskaidrojām, ka pēc ķīniešu horoskopa, uz skolu atnāca mazie kumeliņi. Baidījās no visa, atnāca kopā ar saviem vecākiem, katram rokās bija lieli ziedu pušķi!  Gadi gāja uz priekšu. Mūsu kumeliņi auga, auga arī nagi, ausis, astes. Kumeliņi dažreiz strīdējās, skraidīja ar lielu ātrumu pa visu skolu! Bet paradīja arī savu izturību, aktivitāti, enerģiju, gudrību, godīgumu!

Sākumā 9.tie uzstājās ar mājas darbu – “nospēlēt pasaku”. 9.a klase prezentēja pasaku “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, bet 9.b klase – pasaku “Rāceņi” jaunā modernā versijā. Tad sekoja  dažādi uzdevumi –puzles ar skolas attēlu salikšana, krust vārdu mīklu par dažādu pasaku varoņiem minēšana, mājas uzcelšana no kārtīm, “sagrieztā dzejoļa” salikšana. Skolēniem bija jāizpilda sarežģīti matemātikas uzdevumi,  jānosauc cilvēka iekšēji orgāni, jāatzīmē uz kontūrkartes lielākās Latvijas pilsētas. Pārbaudījām arī artistismu un fizisko sagatavotību –  skolēniem uz ātrumu bija jānostājas  rindās  pēc dzimšanas dienu mēnešiem, sākot ar janvāri un paradīt savas prasmes attēlot konkrēto objektu vai darbību ar mēmā šova palīdzību.  

Taisnīga un objektīvā žūrija izvērtēja, cik skolēni ir zinoši, loģiski domājoši un atraktīvi.  

Abas klases visus uzdevumus izpildīja ātri, bija aktīvi un draudzīgi! Pēc rezultātu apkopojuma sekoja zvēresta nodošana. Un tā 9.klases atzītas par īstām 9.klasēm!

Paldies Alikai Ivanovskai un Irinai Kuļešovai par palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā! Paldies žūrijai! Paldies visiem dalībniekiem un dalībnieku atbalstītājiem!

Paldies par radītajām pozitīvajām emocijām un kopības sajūtu!

DV audzināšanas jomā Jeļena Borhova