Mārtiņdienas tirgus Stopiņu pamatskolā

9. novembrī Stopiņu pamatskolā notika Mārtiņdienas tirgus.  Kā jau kārtīgā tirgū, bija gan pārdevēji (1.-5.klases skolēni), gan pircēji (skolasbiedri, vecāki un skolotāji).

Tirgoties gribētāji šogad bija daudz, ar lielu radošumu un uzņēmību tika izdomāta prece, iesaiņojums, reklāma.

Mazie pārdēvēji tirgoja kopā ar vecākiem ceptus pīrāgus, kēksiņus, cepumiņus, paštaisītas rokassprādzes, gredzenus utt.

Visi bija priecīgi – gan pārdēvēji, gan pircēji!

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova