Ziemassvētku pasākums Stopiņu pamatskolā

Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!

Jau decembra sākumā Stopiņu pamatskolas skolēni un skolotāji sāka gatavoties svētkiem – rotājām skolu, savas klašu telpas, mācījāmies dzejoļus un dziesmas, 5.-6. klases teātra studija “Sprīdītis” gatavoja izrādi.

20. un 21. decembrī katras klases skolēniem bija savs pasākums klasē – 1.-5. un 7. klases skolēnus apciemoja Salavecis, pamatskolas skolēniem bija spēles un diskotēka.

Skolas kopīgais Ziemassvētku pasākums iesākās ar 2.-3. klases ansambļa dziesmām “Katru gadu no jauna” un “Sidrabiņa lietiņš”, pēc tam sekoja skolas direktores uzruna skolēniem un skolotājiem.   Direktore kopā ar Salaveci apsveica mūsu skolas lepnumu – skolēnus, kuriem ir labi un teicami mācību vērtējumi, noslēdzot 1.semestri un skolēnus, kuri piedalījās zīmēšanas konkursā “Man ir silti”.

Koncertu turpināja 5.-6. klases teātra studija “Sprīdītis” ar lugu “Riekst kodis”. Mūsu skolā mācās ne tikai labi dziedātāji, bet arī spējīgie aktieri!

Turpinājumā katras klases pārstāvji uzstājās ar priekšnesumu – skanēja gan dziesmas, gan dzejoļi un apsveikumi. Stopiņu pamatskolā mācās ļoti talantīgie bērni, kuri spēlē mūzikas instrumentus, dzied, dejo!

Ar 4.-6. klašu ansambļa dziesmu ’’Dus saldā mierā” mēs noslēdzam Ziemassvētku koncertu.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par tik brīnišķīgu Ziemassvētku  pasākumu!

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova