100.diena skolā

Mēs esam ņipri  pirmklasnieki
Un šodien mums ir lieli prieki
100 dienas jau mūs skolā gaida
Un skolotāja Larisa smaida.

Šogad Stopiņu pamatskola iedibināja jaunu tradīciju – svinēt 100 dienas 1.klasē.

Pavisam nesen mūsu  pirmklasnieki  vēra skolas durvis, lai soļotu pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas. 100 dienas ir laika posms, kad skolēni pierod pie skolas vides un tās kārtības, ikdienas ritma, jauniem draugiem, kad mācās draudzēties, mācīties un sadarboties. Pirmajās 100 dienās pirmklasnieki ir apguvuši burtus, ciparus, notis. Tas ir sākums aizrautīgai un interesantai skolēna dzīvei.

Mūsu pirmklasnieki ļoti čakli pastrādāja mājās un sagatavoja mājas uzdevumu – ciparu 100.   

16.februārī skolas zālē notika  jauks  pasākums mūsu 1.klasei. Skolēniem bija jādodas uz “klasēm” un pildīt matemātikas, latviešu valodas, krievu valodas, vizuālās mākslas un dabaszinību uzdevumus, piemēram no burtiem salikt mācību priekšmetu nosaukumus, atrisināt matemātikas uzdevumus,  no vārdiem salikt teikumus, atrasts “pazudušo” burtu, salikt pareizā secībā visus gadalaikus, tiem atbilstošos mēnešus un nedēļas dienas, salikt puzli ar skolas bildi un uzzīmēt sevi, veidojot klases portretu. Kā arī atbildēt uz viktorīnas jautājumiem par savu klasi un skolu. Pildīt uzdevumus pirklasniekiem palīdzēja mūsu 8.klases skolēni.

Ciemos bija atnākusi arī pirmsskolas skolotāja Neļa Robermane, kura pārbaudīja savu bijušo audzēkņu zināšanas ar jautriem uzdevumiem.

Taisnīga žūrija pārliecinājās, ka šajās 100 dienās pirmklasnieki  ir apguvuši visu burtu rakstību, pilnveidojuši lasītprasmi un apguvuši skaitļošanas pamatus, labi iejutušies kolektīvā.

Pēc aktīvas skolēnu darbošanās un visu uzdevumu veikšanās pirmklasniekus  uzrunāja direktores vietnieks mācību darbā Aivis Šibajevs, novērtējot aktivitātēs novēroto draudzību un sadarbību un vēlot viņiem zināšanām bagātu mācību gadu.

Pasākuma beigās pirmklasnieki saņēma diplomus un dāvaniņas.

Liels paldies 8.klases skolēniem Vladislavam Mihailovam, Šantālei Mure, Irinai Kuļešovai, Alikai Ivanovskai un Valērijai Docenko–Svirido  par palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā.

Lai veicas mūsu pirmklasniekiem!

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova