5.klases ekskursija uz Latvijas Nacionālās vēstures muzeju

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023.gada 18.aprīlī 5.klases skolēni piedalījās Latvijas Nacionālās vēstures muzeja nodarbībā “Viduslaiku bruņinieki”.

Nodarbības mērķis bija palīdzēt 5.klases skolēniem  izprast viduslaiku bruņniecības kārtas dzīvesveidu un vērtības, atpazīt un novērtēt šo laika periodu raksturojošās līdz mūsdienām saglabātās vēstures liecības, kā arī veicināt vēlmi izzināt viduslaiku vēstures vērtības savā pilsētā, novadā un arī ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas, tādējādi papildinot un nostiprinot skolā apgūto par viduslaikiem Livonijā un Eiropā.

Skolēni bija sadalīti četrās komandās. Klausoties muzeja gida stāstījumā un pētot oriģinālās bruņu detaļas un ieročus, skolēni iepazina lietiskos vēstures avotus, izvērtēja, kādas viduslaikiem raksturīgas vērtības ir aktuālas arī mūsdienās.

Nodarbības noslēgumā katra skolēnu grupa izveidoja  savas komandas vairogu un devīzi.

Skolēni bija ieinteresēti, aktīvi, uzmanīgi klausīja gida stāstījumu un skatījās bruņinieku ieročus un bruņas, bija arī iespēja pielaikot ķiveri.  

Sagatavoja DV audzināšanas darbā  Jeļena Borhova