Tikšanās ar policijas pārstāvi

27.aprīlī ar interesantām lekcijām Stopiņu pamatskolā viesojās  Garkalnes novada domes speciāliste profilaktiskajā darbā ar nepilngadīgajiem Karīna Mālniece.

Karīna Mālniece stāstīja un aicināja 5.-8.klašu skolēnus uz diskusiju  par dažādām aktuālām tēmām, tādām kā skolēna pienākumi, tiesības, Administratīvā un kriminālā atbildība,  atkarības.  

DV audzināšanas darbā Jeļena Borhova