Krāsu nedēļa

Šajā nedēļā dārziņā ciemojas krāsiņas – katru dienu tās bija dažādās! Bērniem un skolotājām vajadzēja būt drēbes vai aksesuāri noteiktā krāsa!

Krāsaino nedēļu noslēdzām ar Olimpisko deju un pārējām aktivitātēm!
Paldies visām grupām par aktīvu piedalīšanos krāsainās nedēļas pasākumā – izkustējāmies, izdejojāmies, paspējām nodziedāt dziesmiņu par krāsaino lietutiņu!

Metodiķe Ina Babiča