Māmiņdienas pasakumi

Stopiņu pamatskola pirmsskolas izglītības iestades bērni ar saviem smaidiem, priekšnesumiem un dāvanām visu šo nedēļu priecāja savas māmiņas, gaidot māmiņdienu svētkus!

Taurenīši kopā ar mamām jautri pavadīja laiku spēlējot dažādos instrumentos un dejojot.

10. maijā Cālīšu grupā māmiņas ar bērniem gan dejoja, gan rādoši pastrādāja kopā, gan svinīgi atklāja ārā mājiņu kukaiņiem!

Zīļuku grupas bērni nodziedāja māmiņām dziesmu, draudzīgi padejoja un tad visi kopā rādoši pastrādāja keksiņu cepšanā un dekorešanā ar šokolādi.

Arī grupas Pūcītes bērni iepriecināja māmiņas ar koncertu, kurā arī vecāki labprāt iesaistījās!

Metodiķe Ina Babiča