Ģimeņu sporta svētki Zīļuku grupā

16. maijā Zīļuku grupas bērni kopā ar saviem vecākiem aktīvi darbojās ģimeņu sporta svētkos.
Visiem bija iespēja sportiski pavadīt laiku!