Zinību diena Stopiņu pamatskolā

Rudens skaists pār zemi nācis,
Pirmā zeltā lapas zied,-
grāmatas jau kopā vācis,
Varu nu uz skolu iet.

Pie Stopiņu pamatskolas Sauriešu halles pulcējās skolēni, pedagogi, skolas darbinieki, skolēnu vecāki un ģimenes locekļi, lai ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti topošie absolventi – 9. klases skolēni un 1. klases skolēni, kuri uzsāk mācības skolā.

Skolas direktore G.Ozoliņa uzrunāja klātesošos un sveica ar jaunā mācību gada sākumu, novēlējumu virkni sacīja Ropažu novada  domes priekšsēdētājas 2. vietnieks H. Burkovskis. 

Un tad skanēja zvans, aicinot skolēnus uz pirmo stundu.Lai visiem skolēniem neapnīk smelt zinības, lai skolotājiem pacietība, lai vecākiem spēks un veselība.

Lai mums visiem kopā ražīgs mācību gads, lai darās darbi un nezūd ticība sev!

DV audzināšanas jomā J.Borhova