Eiropas sporta nedēļa Stopiņu pamatskolā

No 23. līdz 29. septembrim Stopiņu pamatskolā Eiropas sporta nedēļas ietvaros, sporta stundās novadītās jautras stafetes, šķēršļu joslas pārvarēšanas. Dažas dienas sporta skolotāja piedāvāja savas stafetes un nedēļas  nogalē skolēniem bija iespēja sadaloties pa komandām,  izdomāt un novadīt savas stafetes. 

Šajā Eiropas sporta nedēļā sporta stundās bija sportiskais azarts, bērni atbalstīja viens otru, palīdzēja tiem kam varbūt ne visai kaut kas izdevās. Izdomātas stafetes bija ļoti interesantas un jautras. Labākas un interesantākas stafetes skolotāja novadīja ari citām klasēm. 

Sagatavoja sporta skolotāja T.Trofimova