1.vieta turnīrā “Rīgas Brīvosta Kauss” (FK Salaspils)

Stopiņu pamatskolā mācās daudzpusīgi attīstīti un apzinīgi  skolēni, kuri parāda labus rezultātus un talantus mācībās, olimpiādēs, skatuves runas priekšnesumu konkursos, bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā “Latvijas dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” un sportā.  

24.septembrī  6.-7.klases skolēni Oļegs Terehovs, Kristiaņs Petrovs, Aleksandrs Trukans un Ņikita Logins izcīnīja 1.vietu turnīrā “Rīgas Brīvosta Kauss” (FK Salaspils). 

Apsveicam zēnus ar uzvaru un novēlam turpināt tādā pašā garā. 

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova