Tikšanās ar policijas pārstāvi 

11.oktobrī  ar izglītojošu lekciju Stopiņu pamatskolā viesojās  Garkalnes novada domes speciāliste profilaktiskajā darbā ar nepilngadīgajiem Karīna Mālniece. 

Karīna Mālniece stāstīja 1.klasei  par ļoti aktuālo tēmu, tādu kā skolēna drošība “Tavs drošais ceļš”. Nodarbības beigās skolēni saņēma dāvanas- atstarojošās vestes. 

DV audzināšanas darbā Jeļena Borhova