Mārtiņdiena Stopiņu pamatskolā 

9. novembrī Stopiņu pamatskolā notika Mārtiņdienas tirgus.  Kā jau kārtīgā tirgū, bija gan pārdevēji (1.-5.klases skolēni), gan pircēji (skolasbiedri, vecāki un skolotāji).  Tirgoties gribētāji šogad bija daudz, ar lielu radošumu un uzņēmību tika izdomāta prece, iesaiņojums, reklāma. Mazie pārdēvēji tirgoja kopā ar vecākiem ceptus pīrāgus, kēksiņus, cepumiņus, paštaisītas rokassprādzes, gredzenus utt. Visi bija priecīgi – gan pārdēvēji, gan pircēji! 

10.novembrī sākumskolas skolēni svinēja Mārtiņdienu. 3.klases skolotāja E.Klieģe iepazīstināja 1.-4.klašu skolēnus ar Mārtiņdienas tradīcijām un ticējumiem. Skolēni minēja mīklas un gāja rotaļās. 

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova