Patriotu mēnesis Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē

14. novembrī mūsu darziņā notika pieredzes apmaiņas seminārs “Nekur nav tik labi, ka Latvijā”.
Bija atbraukuši ciemiņi no citām novada iestādēm un kopā ar bērniem un Sprīdīti piedalījās visās aktivitātēs: meklēja burtus pie Meža Mātes, mūzicēja un radoši pastrādāja pie Laimes Mātes, dejoja ar Velnu, paciemojās pie Vēja Mātes un sportoja pie milža Lutauša!
Pēc piedzīvojumiem visi saprata, ja vislabāk ir tur, kur mēs dzīvijām – Latvijā!

15. novembrī kopā ar vecākiem svinējām Latvijas dzimšanas dienu – ar dziesmām, dejām, lāpu gājienu un zirņu ēšanu svaigā gaisā.

Turpinot Latvijas dzimšanas dienas svinības, 22.novembrī bērnu dārziņa teritorijā notika sportisks pasākums “Orientēšanās spēles”.
Bērni meklēja kontrolpunktus ar Latvijas saistītiem simboliem.

Noslēdzot Latvijas mēneša tēmu, 30.novembrī pie mums ciemojās basketbola trenere un sportisti! Pastāstīja par basketbolu, Latvijas sportistu panākumiem, bija arī iespēja padarboties praktiski!