Ziemassvētku noskaņa Stopiņu pamatskolā

Lai Ziemassvētku miers un klusums 

dod spēku visu cerību un domu 

piepildījumam Jaunajā gadā!

 Jau decembra sākumā Stopiņu pamatskolas skolēni un skolotāji sāka gatavoties svētkiem – rotājām skolu, savas klašu telpas, mācījāmies dzejoļus un dziesmas, 7.-9.klašu krievu valodas pulciņa aktieri  gatavoja Ziemassvētku izrādi mūsu mazākajiem skolēniem.

21.decembrī katras klases skolēniem bija savs pasākums klasē un diskotēka. 22.decembrī 7.-9.klašu krievu valodas pulciņa aktieri nospēlēja Ziemassvētku pasaku 1.-4.klašu skolēniem.

 Direktore apsveica mūsu skolas lepnumu – skolēnus, kuriem ir labi un teicami mācību vērtējumi, noslēdzot 1.semestri un skolēnus, kuri piedalījās olimpiādēs un sporta sacensībās.   

Paldies skolotājai Annai Asireiko un viņas pulciņa aktieriem par brīnišķīgo pasākumu sākumskolas skolēniem!  Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par Ziemassvētku  noskaņojumu! 

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova