100. diena skolā

Mēs esam ņipri  pirmklasnieki
Un šodien mums ir lieli prieki
100 dienas jau mūs skolā gaida
Un skolotāja Anta smaida.

Šogad Stopiņu pamatskola turpināja jaunu skolas tradīciju – svinēt 100 dienas 1.klasē. Pavisam nesen mūsu  pirmklasnieki  vēra skolas durvis, lai soļotu pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas.

Mūsu pirmklasnieki ļoti čakli pastrādāja mājās un sagatavoja mājas uzdevumu – ciparu 100 (vecāki nedaudz palīdzēja).

8.februārī skolas zālē notika  jauks  pasākums mūsu 1.klasei. Pasākuma sākumā bērni nodziedāja  dziesmu par 12 mēnešiem.  Tad bija jādodas uz “priekšmetu klasēm” un pildīt matemātikas, latviešu valodas, vizuālās mākslas un dabaszinību uzdevumus, piemēram no burtiem salikt mācību priekšmetu nosaukumus, atrisināt matemātikas uzdevumus,  no vārdiem salikt teikumus, salikt pareizā secībā visus gadalaikus, tiem atbilstošos mēnešus un nedēļas dienas, salikt puzli ar skolas bildi un uzzīmēt sevi, veidojot klases portretu. Kā arī atbildēt uz viktorīnas jautājumiem par savu klasi un skolu. Pildīt uzdevumus pirmklasniekiem palīdzēja mūsu 9.klases skolēni.

Ciemos bija atnākusi arī pirmsskolas skolotāja Tamāra, kura pārbaudīja savu bijušo audzēkņu zināšanas ar jautrām mīklām.  

Taisnīga žūrija pārliecinājās, ka šajās 100 dienās pirmklasnieki  ir apguvuši visu burtu rakstību, pilnveidojuši lasītprasmi un apguvuši skaitļošanas pamatus, labi iejutušies kolektīvā.

Pēc aktīvas skolēnu darbošanās un visu uzdevumu veikšanās pirmklasniekus  uzrunāja direktores vietnieks mācību darbā Aivis Šibajevs, novērtējot aktivitātēs novēroto draudzību un sadarbību un vēlot viņiem zināšanām bagātu mācību gadu.

Pasākuma beigās pirmklasnieki saņēma diplomus un saldas dāvaniņas.

Liels paldies 9.klases skolēniem Alikai Ivanovskai, Raimondam Alaškevičam, Darjai Sokolovai, Solomonam Šumeram un Alisei Flotskai   par palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā.

Lai veicas mūsu pirmklasniekiem!

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova