Projektu nedēļa Stopiņu pamatskolā

Projektu nedēļa ir alternatīva mācību darba forma, kuras laikā 2. – 8. klases skolēni īsteno savu projekta ideju, izvirzot mērķi un sasniedzamo rezultātu, plānojot savu darbu, analizējot sasniegumus un turpmākās darbības vajadzības.

No 12.līdz 16.februārim Stopiņu pamatskolā noritēja Projektu nedēļa. Šogad bija izvēlēta tēma “Valsts valoda”, kura ir saistīta ar skolas izvirzītajām prioritātēm – Nostiprināt un uzlabot valsts valodas zināšanas un pielietošanas prasmes un lasītprasme.

2.klase izvēlējās tēmu “Latviešu tautas pasakas” un projekta prezentācijas laikā parādīja pasaku par cimdiņu. 

3.klase sagatavoja prezentāciju par Latviešu valodas vēsturi, savukārt 7.klase-  par Latvijas un latviešu valodas rašanās. 

4.klasi ieinteresēja tēma ”Latviešu dzejnieki un rakstnieki”.

Apzināt savas valsts kultūru, tradīcijas ir katra cilvēka goda lieta, tādēļ 5.un 6.klases izpētīja Latvijas kultūras tradīcijas un svētkus.

8.klase izvēlējās ļoti nopietnu tēmu “Valsts valodas apguve mācībās, efektivitātes uzlabošana”.

Visas klases sagatavoja projekta darbus un prezentēja zālē.

J.Borhova