Visa bērnu dzīve ir rotaļu pilna!

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas iestādē jau par tradīciju kļuvis pasaku mēnesis, kad lasām, sapņojam, spēlējam teātri, emocionāli piedzīvojam un iejūtamies dažādos tēlos! Bērniem tā ir fantastiska iespēja pārvērsties par sev iemīļotu tēlu!

Visa bērnu dzīve ir rotaļu pilna. Katrs bērns vēlas spēlēt savu lomu. Mācīt bērnam spēlēt, uzņemties lomu un darboties, vienlaikus palīdzot viņam iegūt dzīves pieredzi – tas viss palīdz veidot teātri. 

Teātris ir bērnu emocionālās un estētiskās izglītības līdzeklis bērnudārzā. Teātra darbība ļauj veidot sociālās uzvedības prasmju pieredzi. Katra pasaka vai literārs darbs bērniem pirmsskolas vecumā ir ar morālu orientāciju (laipnību, drosmi, draudzību utt.). Pateicoties teātrim, bērns pasauli apgūst ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi un pauž savu attieksmi pret labo un ļauno. Teātra darbība palīdz bērnam pārvarēt kautrību, šaubas par sevi.  Teātris iemāca bērnam saskatīt dzīvē un cilvēkos skaisto, raisa vēlmi ienest dzīvē skaistumu un labestību. Tādējādi teātris palīdz bērnam vispusīgi attīstīties.

Pirmsskolas vecuma bērniem liela loma ir pasakai, bez kuras nav iedomājams dvēseles cēlums. Pasaka bagātina bērna iekšējo pasauli un māca sapņot. Pasaku tēli ir spilgti emocionāli un dzīvo bērnu prātos ilgi.

Viena no mūsu pirmsskolas iestādes tradīcijām ir pasaku mēnesis, un šis gads nav izņēmums. Tas bija aizraujošs, bagāts ar dažādām pasakām un vienu izvēlējāmies arī  mēs, pirmsskolas grupa “Saulītes”, un sagatavojām teātra uzvedumu “Rūķu piedzīvojumi”. Februārī rādījām visām pirmsskolas grupām, sākot no pašiem  mazākajiem, kuri bija aizrautīgi un dziedāt griboši skatītāji. Bērniem ļoti patīk klausīties un skatīties citus bērnus! Tā ir brīnišķīga iespēja veidot un stiprināt uzstāšanās prasmes publikas priekšā nepiespiestā un rotaļīgā atmosfērā.

Mērķis bija ne tikai veicināt bērnos interesi par pasakām, līdzināties pozitīvajiem pasaku tēliem, bet veicināt  drosmi un spēju uzstāties publikas priekšā, kā arī attīstīt uzmanības noturību, pacietību un cieņu vienam pret otru.(cieņpilnu attieksmi) Pasaku mēnesī iesaistījās arī vecāki, lasot saviem bērniem priekšā, tādējādi bagātinot bērnu vārdu krājumu un valodas lietojumu. Izrādes norisē lūkojās arī bērnu vecāki, izjūtot katra bērna emocijas, demonstrējot savu aktierspēli.

Bērni pārvērtās par īstiem aktieriem, demonstrēja savas radošās spējas, iejūtoties katrs savā lomā. Ar muzikāliem priekšnesumiem un mazo aktieru lomu dialogiem izveidojās brīnumjauks vēstījums visiem pirmsskolas audzēkņiem un kolektīvam! Varējām visi kopā gūt emocionālu baudījumu! Lai visa ikdienas dzīve vienmēr tiktu bagātināta ar pasakainiem notikumiem un priekpilnām emocijām.

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas skolotājas

Everita Āboliņa un Jeļena Skreda-Hodorenoka