1.vieta projektā “Mammu, tēti, izlasi man pasaku”

Stopiņu pamatskolas PII “Zakīšu” grupas bērni ieguva 1.vietu projektā “Mammu, tēti, izlasi man pasaku”, kuru organizēja Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta departaments.
Kopā ar vecākiem bērni izlasīja, noklausījās, paskatījās 177 literāros darbus!
Apsveicam!

Sagatavoja metodiķe Ina Babiča