Izrāde “Zem sēnītes”

“Pūcītes” grupas bērni rādīja kaimiņgrupai savu izrādi “Zem sēnītes”
Piedalījās visi bērni un bija iespēja visiem pabūt aktiera lomā!

Sagatavoja metodiķe Ina Babiča