Angļu valodas nedēļa

No 26.februāra līdz 1.martam Stopiņu pamatskolā norosinājās angļu valodas nedēļa, kuras mērķis bija sekmēt skolēnu svešvalodu zināšanu pilnveidi, attīstīt radošās spējas un saskarsmes prasmes, aktivizēt skolēnu zināšanu un prasmju praktisku pielietojumu.

Angļu valodas nedēļā piedalījās 4.-9.klašu skolēni.  Tās ietvaros mācību stundās norisinājās radošas aktivitātes – 4.klase klausījās tekstu un atbildēja uz jautājumiem (uzvarēja meiteņu komanda – Marija Kirina, Arina Drekovska, Sabina Mamedova, Amēlija Kļimina), 5.klase pārbaudīja angļu valodas zināšanas ar mīklām  Quiz “Do you know English well?” (1.vietu ieguva komanda Happy smiles (Arislans Kobecs, Luiza Tulovska, Artjoms Matīsans, Milans Banada), 6.klasei bija jāatbild uz jautājumiem par dabu un dzīvniekiem Brainstorm “Wild” (1.vietu ieguva komanda Hippos – Ramils Šumers, Matveijs Andrejevs, Kira Mamedova un Jaroslavs Ļebedevs), 7.klase veidoja stāstu par savu vismīļāko spēli un atbildēja uz jautājumiem (uzvarēja Demids Jermakovs, Ņikita Logins un Kirills Zavjalovs), 8.klases skolēni piedalījās olimpiādē (1.vietu ieguva Ralfs Jermakovs), 9.klase cīnījās par 1.vietu Brain ringā “What do you know about the USA?” (1.vietu ieguva komanda California un tas dalībnieki – Artjomas Urbonas, Solomons Šumers, Roberts Rožkalns, Arina Sirkona, Arina Tefikjana un Oļegs Gasperovičs).

Visi uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un saldām dāvaniņām. Paldies angļu valodas skolotājām Irinai Mamikinai un Diānai Orlovskai.

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova