Ekskursija uz Ogres Valsts policiju

Novembrī Stopiņu pamatskolā viesojās Valsts policijas nepilngadīgo lietu  nodaļas pārstāvji,  savukārt 2.semestrī Valsts policija aicināja ciemos skolas 8.-9.klašu skolēnus.  22.februārī un 5.martā 8.un 9.klašu skolēni dodas ekskursijā uz Ogres Valsts policiju, lai uzzinātu par policijas darbinieka profesiju, ikdienas pienākumiem un darbu. Valsts policijas pārstāvji  stāstīja skolēniem par drošības noteikumiem skolā un ārpus tas, administratīvo atbildību. Sarunas laikā skolēniem tika izskaidroti Latvijas likumi, kuri attiecas  uz nepilngadīgām personām. Ekskursijas nobeigumā skolēniem bija iespēja pasēdēt policijas mašīnā un iejusties policijas darbinieka lomā.

Sociālais pedagogs J.Borhova