Sadarbība ar Rīgas Valsts tehnikumu

29.februārī karjeras dienu ietvaros Stopiņu pamatskolas skolēniem bija iespēja apmeklēt Rīgas Valsts tehnikumu. Šādā veidā RVT izveidoja sadarbību ar Ropažu novada skolām,  popularizēja savu mācību iestādi un uzrunāja potenciālos audzēkņus. Skolēni iepazina  un izzināja Rīgas Valsts tehnikuma piedāvātās izglītības iespējas, guva priekšstatu par dienesta viesnīcu, mācību vidi un tehnisko nodrošinājumu. Skolēniem bija piedāvāta iespēja, sadaloties grupās, noklausīt lekciju par izvēlēto mācību programmu, padarboties praktiski un apskatīt visas fakultātes Dārzciema ielā 70.

17.un 18.aprīlī 8.-9.klašu skolēniem būs iespēja apmeklēt RVT atvērto durvju dienu pasākumu Dārzciem ielā 70 un Valdemāra ielā 1c. 

Sagatavoja sociālais pedagogs J.Borhova