4. klase Gētes institutā

11.aprīlī 4. klases skolēni viesojās Gētes institūtā ar mērķi labāk iepazīt vācu kultūru, vācu literatūru un vācu valodas mācīšanās iespējas ārpus skolas.

Gētes institūta nodarbības ietvaros skolēni papildus iepazinās ar tā vēsturi un īstenotajiem projektiem, kurus rīko sadarbībā ar māksliniekiem, dzejniekiem un rakstniekiem no Vācijas.

Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar bibliotēkas kartotēkas veidošanu, tika meklētas grāmatas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem (kartotēkas numurs, alfabēts, žanrs), kā arī bija jānovieto dažādas grāmatas pareizā vietā bibliotēkas plauktos pēc grāmatu kartotēkas numuriem, žanra  un alfabēta.

Skolēniem bija uzdevumi, kuru izpildei bija nepieciešams tulkot vārdus ar vārdnīcas palīdzību, tādējādi attīstot prasmes darbā ar vārdnīcu – alfabēta burtu secīgumu, lai atrastu nepieciešamos vārdus. 

DVIJ Aivis Šibajevs