Sadziedāšanas un sadejošanas pasākums “Lai skan”

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas bērni piedalījās sadziedāšanās un sadejošanās pasākumā “Lai skan”!
Bērni gan dziedāja, gan dejoja jautras un pavasarīgas dziesmas un dejas! Bērniem tas bija liels piedzīvojums doties ciemos uz citu pirmsskolas iestādi! Brīnišķīgi uzstājoties, bērni guva gan skatuves pieredzi, gan arī sadraudzējās ar citiem bērniem!

Sagatavoja DV izglītības jomā pirmsskolā Kristīne Stulberga