Lielā Talka Stopiņu pamatskolā

Pavasaris ir sakopšanas mēnesis, kad vēlamies, lai vide, kurā dzīvojam, ir tīra un kārtīga. Atbalstot Latvijas Lielo talku, šogad Stopiņu pamatskolas skolēni talkoja no 26.līdz 30. aprīlim.

1.klase kopā ar skolotāju Antu Loginu un 2.klases skolēni kopā ar skolotāju Larisu Krasko iztīrīja pastaigu vietas ap skolas teritoriju.

3.klase kopā ar skolotāju Egitu Klieģi un 4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ruslanu Borhovu saslaucīja bruģi skolas pagalmā un galēju celiņus ap skolu ar birstēm, iztīrīja teritoriju apkārt skolai. 

5.klase kopā ar skolotāju Katarinu Vasiļjevu iztīrīja teritoriju “Zaļajā klasē” aiz skolas.

6.klase kopā ar skolotāju Nataliju Tjutjunovu savāca zarus apkārt skolai.

7. klases skolēnu uzdevums bija izlīdzināt kurmja rakumus, sakasīt lapas sporta laukumā.

8. un 9.klašu skolēni kopā ar skolotājiem Jeļenu Borhovu un Oksanu Dudniku saslaucīja bruģi ar birstēm skolas priekšā un novāca smilšu masu, ar grābekļiem izkasīja zālāju. 

Skolēni strādāja centīgi un apzinīgi, grāba lapas, savāca  zarus un daudz atkritumu.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem  par ieguldīto darbu skolas teritorijas sakopšanā!

Sagatavoja DV audzināšanas darbā J.Borhova