Eiropas diena

Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Vēsturiski 1950. gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot “pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē”.

Stopiņu pamatskolas 4.-9.klasū skolēni sagatavoja prezentācijas par dažiem Eiropas savienības valstīm (valsts tika izlozēts) – 4.klase prezentēja Rumāniju, 5.klase – Portugāli, 6.klase – Vāciju, 7.klase – Nīderlandi, 8.klase – Zviedriju un 9.klase – Poliju.

Nedēļas garumā, skolēni sadaloties grupās, meklēja, apkopoja un noformēja informāciju  par izvēlēto valsti un tēmu – ģeogrāfiskais novietojums, dabas apstākļi, derīgie izrakumi, bioma, kultūra, tradīcijas, iedzīvotāji, vēsture, lauksaimniecība, interesanti fakti par valsti un prezentēja zālē.  Skolēni uzzināja daudz jaunā par Eiropas valstīm.

DV audzināšanas jomā J.Borhova