Pēdējais zvans Stopiņu pamatskolā

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,

No Tevis dzīve prasīs daudz.

Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies

Un visu mūžu audz.

Šī gada 17. maijā Stopiņu pamatskolā izskanēja Pēdējais zvans.

Tas ir robežpunkts  no mācību stundām līdz pirmajām eksāmenam.

Finiša taisnē pretim eksāmeniem un izlaidumam šajā mācību gadā skolā dodas 25 devītās klases skolēni. Lai Jums veicas! Bet nu īsi par Pēdējā zvanā notikušo.

Topošos absolventus svinīgi ievadīja 1. klases skolēni, tos ar aplausiem un muzikāliem sveicieniem sagaidīja skolasbiedri, skolotāji un vecāki.

Pasākumā laikā skanēja sirsnīgi uzmundrinājuma vārdi, apsveikumi, veiksmes vēlējumi turpmākajos eksāmenos.  Absolventus uzrunāja skolas direktore Ginta Ozoliņa, klases audzinātājas pirmā un tagadējā, vecāki. Paldies teica paši 9.klases skolēni, kuri  katram skolas darbiniekam bija sarūpējušas skaistus ziedus un pateicības vārdus, kā arī veltīja savai skolai dziesmu.  Savukārt jaukus apsveikumus viņiem bija sagatavojuši 1., 2., 4. un 8.klašu skolēni. 

Svinīgā līnija noslēdzas ar jauko tradīciju – Pēdējo zvanu par godu absolventiem ieskanēja 9.klases skolēns  Solomons Šumers un 1.klases skolniece Samanta Tulovska.

Mīļie absolventi! Novēlām jums izturību, pacietību, neatlaidību, optimismu, asu prātu eksāmenu laikā. Lai vienmēr ir kāds sapnis, ko piepildīt, kāds mērķis, uz kuru doties!

DV audzināšanas darbā J.Borhova